Morihei-Ueshiba-Portrait

Morihei Ueshiba – Aikidonun Kurucusu

Aikido, Morihei Ueshiba (1883-1969) tarafından geliştirilmiş bir Japon savaş sanatıdır. O’Sensei Ueshiba, yaklaşık 900 yıllık Daito-ryu Aikijujutsu tekniklerini, kendi aydınlanma yolunda kazandığı anlayışıyla yoğurarak farklı bir savaş sanatı olan bugünkü aikido formunu ortaya koymuştur.

Aikido Japonya’da 20. yy’ın ilk yarısında doğmuş ve geliştirilmiştir. Ueshiba 19.yy sonlarında küçük bir kasabada doğmuş, çok küçük yaşlardan itibaren budoya ilgi duymaya başlamıştır. Savaş sanatlarının tamamını kısa sürede öğrenmiş ve ustalık mertebesine ulaşmıştır.

Budoyu öğrenmek amacıyla tüm ülkeyi karış, karış dolaşmış, devrin en büyük ustaları ile ilişki kurup onların öğrencisi olmuştur.

Özellikle Kito ve Daito-ryu Aikijutsu sanatları ile ülkenin kılıç geleneğini sürdüren “Yangu” ailesi ustalarından öğrendiği Kendo (kılıç sanatı) son derece ilgisini çekmiş ve bu dallarda yoğunlaşmıştır. Judonun doğuşuna da tanık olmuş, gelişmesine çok katkıda bulunmuştur. Ancak bu genç adam her budo dalında uzmanlaşmasına rağmen sürekli bir eksiklik duygusu içerisindeydi ve bu çalışmalardan tatmin olmamaktaydı. Sonunda kendini felsefeye ve daha sonraları dine verdi ve bir gün gerçeğe, aradığı noktaya ulaştı. Sevgi ve uyum, barış ve şefkatin “yolu” Aikido doğmuştu. Tamamen yeni olan bu öğreti, savaşlara karşı doğayı ve yaratıcının tüm varlıklarını korumaya yönelik, doğayla, evrenle bir bütün olma sanatıydı ve budonun tamamının üzerinde yer almaktaydı.

Aikido çok kısa zaman içinde tüm Japonya’da duyuldu ve yaygınlaştı. Şu sıralar Japonya da 1300’e yakın üniversitede ders ve bir spor branşı olarak okutulmaktadır.

1.Dünya savaşında dahi yayılma hızı düşmeyen Aikido, savaştan sonra yakınlaşan Japonya-ABD ilişkileri ile ABD’ye, oradan da Avrupa’ya sıçramıştır.

Batıda Aikido barışçıl ruhu, oryantal felsefesi ve bitmek tükenmek bilmeyen estetik teknikleri ve doğal egzersiz yöntemleriyle özellikle entelektüel kesimce ilgi görmüş ve hemen hemen tüm Avrupa ve Güney Doğu Asya ülkelerinde aynı hızla yayılmaya başlamıştır.

Gelişimi O’Sensei Morihei Ueshiba’nın ölümünden (1969) etkilenmeksizin sürmüş ve sürecektir. Pek çok dünya ülkelerinde yediden yetmişe kadın, erkek ve de çocuklar tarafından yapılmaktadır.