Aikidonun temel amacı aklı ve bedeni eğitmektir. Fiziksel gelişim ve teknik gerçek amaç değil, kişisel gelişme ve ruhsal yükselme için birer araçtır.

Aikido öğrenim süreci, geleneksel ve diğer mesleklerde de geçerli olan usta-çırak ilişkisi içinde gelişir. Türk toplumunca kabul gören genel görgü kuralları geçerlidir. Ayrıca dojo içerisinde uyulması gereken kurallar da aşağıda belirtilmiştir:

 • Dojoya girdiğinizde diğer insanları selamlayınız.
 • Temizlik sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda iyi bir disiplin eğitimidir. Kendinizi temiz ve hoş kokulu tutunuz.
 • Aikido elbiseniz her zaman temiz ve tertipli olmalıdır. Kesinlikle çalışma esnasında takılarınızı (küpe, kolye, yüzük, saat) çıkarınız. Sadece sizin için değil, birlikte çalıştığınız diğer insanlar için de tehlike oluştururlar.
 • Dojo temizliği, kişilerin temizliği ile eşdeğerlidir. Her çalışmadan sonra dojo temizliğine katılınız.
 • Çalışmalarınızın başındaki ve sonundaki seremoniye katılmak önemlidir. Her öğrenci derse zamanında gelmekle yükümlüdür. Eğer geç kalmışsanız, hiçbir zaman hoca tekniği gösterirken ya da başka bir şey izah ederken çalışma alanına çıkmayınız. Kimseye rahatsızlık vermeyeceğiniz ana kadar bekleyiniz ve sessizce çalışmaya katılınız.
 • Hastalanmadıkça ya da sakatlanmadıkça çalışmayı terk etmeyiniz. Terk etmeniz gerektiği zaman mutlaka hocanın iznini alınız.
 • Bütün öğrenciler çalışmanın başlama saatinden evvel çalışma alanına çıkıp ısınmalıdırlar ve çalışmanın başlamasından 2-3 dakika önce yerlerine oturup sessizce hocanın gelmesini beklemelidirler.
 • Minderde uygulayabileceğiniz tek oturma şekli seizadır. Bağdaş kurmak ya da başka bir şekilde oturmak yalnızca, hocanın iznini alarak, sakatlık durumunda uygulanabilir.
 • Hoca bir tekniği gösterirken çalışma alanının kenarlarına gidip oturunuz. Kesinlikle çalışmaya devam etmeyiniz ya da çalışma alanının ortasını işgal etmeyiniz.
 • Eğer hoca çalışma esnasında herhangi bir öğrenciyle özel olarak ilgilenirse o bölümdeki kişiler derhal çalışmaya son verip oturmalı ve hocanın açıklamalarını dikkatle dinlemelidir.
 • Hocanın açıklaması bittikten sonra, hoca arkasını bile dönmüş olsa, selam veriniz ve çalışmaya devam ediniz.
 • Aikido’da öğrenme konuşma ile değil, kendini eğitime verme ve çok çalışma ile olur. Çalışma esnasında konuşma en az düzeyde tutulmalıdır.
 • Çalışma esnasında hiçbir zaman ortalıkta ilgisizce dolaşmayınız. Her an çalışır durumda olunuz. Eğer sıranızı bekliyorsanız seizada oturunuz ve diğer çalışanları dikkatle izleyiniz.
 • Asla hoca, senpaileriniz ve çalışma arkadaşlarınızla tartışmayın. Fikir alışverişinde bulunmak veya kendi fikirlerinizi sunmak için dersin bitmesini bekleyin.
 • Siyah kemer taşıyanlar (yudansha) diğerleri üzerinde düzeltme yapabilirler. Ancak bunu yaparken mümkün olduğu kadar konuşmamaya gayret etmelidirler.
 • Ders sırasında tatami üzerinde dolaşılmaz veya diğerlerini rahatsız edecek konumlarda oturulmaz
 • Ders sırasında, derse katılanların veya dersi seyredenlerin yemek yemesi, içki içmesi, sakız çiğnemesi kesinlikle yasaktır.
 • Eğer hocaya bir soru sormanız gerekiyorsa yanına gidiniz ve size konuşmanız için izin vermesini bekleyiniz, selam vererek sorunuzu nazikçe sorunuz. Cevabınızı aldıktan sonra tekrar eğilerek selam veriniz. Hiçbir zaman el kol hareketleri ile hocayı yanınıza çağırmayınız.